• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Eliminació barreres arquitectòniques ajuntament

Informació

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 15 (quinze) dies naturals comptats a partir de dia 3 de desmbre de 2009.

Pressupost licitació: 75.151,16 euros (IVA inclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació d'expedient: 3 de desembre de 2009

Termini d'execució: 3 mesos

Preu licitació: 59.589,67 euros (IVA inclòs)

 

Número expedient: 
SBA011/2009
Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: abca1b4e17e8597d0ecca87b97d961a19db66f14
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a9f59c4bbf4c81f10b7a2b11cf7f4ff6bb99479b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació: