• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Embelliment Plaça Tomeu Penya

Embelliment Plaça Tomeu Penya

Informació

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 60.469,59 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 5 mesos

Aprovació expedient: 10 de març de 2009

 

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ae3e5afe9dbcf436f40d539ffea4c1cd0149b3a1
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c764ccd7279936479b210cef2f5871634ec9e1fa
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: f7bb6154226bc16149a1b8a25a45fa8684670202
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9a8223ab320bd57f6775d284a354ce7dab9d2094
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 315fbd9638f02363a6ea8ba71d4eba86eddb877e
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8c151872510da62483165ffbe23d1edb18eb46de
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c65b000a7cac598d296bb8aa0e3c45ff2e674873
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e9874689a1d4668b942cdfa64321d90db9e69c40
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8733ff1dac8ab48f4c5272b03c7f1d4161da9832
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació: