• Sa Rectoria Vella
Inici >> Perfil Contractant >> Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Tanatori municipal - Fons estatal d'inversió local

Informació

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 13 (tretze) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 15 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 331.042,49 (IVA exclòs)

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 8 mesos

Tipus de contracte: 
Tipus de procediment: 
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: a071fda83001a246d8a90dac76f6d3df0cef3731
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6651290c261c7072f8552c6119335b174322e397
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 21d25a93266ecc9f2258e2dd422ef10d974d464f
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d87d903efded4908b8c848e10b5e2fd3a37d5964
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2afcb0c2e2c554db1ce1b065b47b1d9d3b6a349b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: db9a64adf82a8d4fdb72ebb1e8b19bee61f87ae8
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cc9f435978c78ba3b236d4918497811f8e3c5ffa
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 42389659a911936a5d1033fba79c7b7386b12a9b
Data de publicació: 19/juny/2015
Segell de verificació: