• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Tipus De Contracte >> Obres

Mensaje de error

Notice: Undefined variable: elements en saf_field_formatter_view() (línea 60 de /var/www/vilafranca.web/sites/all/modules/saf/saf.module).

Obres

Asfaltat de diversos vials i camins rurals del terme municipal de Vilafranca de Bonany

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: cf9194d093683ba4de986fee0db87fc57dc156d4
Data de publicació: 01/Febrero/2019
Segell de verificació:

Adequació d'espai lliure per a plaça

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2018/10771/604511/licitacio-contractaci...

*10/04/2018 Publicat: Anunci formalització del contracte d'obres "espai lliure per a plaça"

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 2b1e28da78e8e999233e033c742246bb65963155
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: cf2462b068996ce8344017c2234103d5192eb3b3
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 96fb2bfed18f6d01be6a456c1b6edb5927bf6524
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 10ede6e69e0c7f2daa38f884a3d6fb6ed8754780
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a5f208dd0a0b93412bfb80796a3c307480995f7a
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1f5c8b521d5685b38eb55f365df1bbb986604f3d
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 08fc67d770812c8f876d1355e56e16951e5b9e0e
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1d33acb1c9a101afe12df06e686c43b1a562ca62
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b574cc25176d0e4352adb431825406ff05154dfc
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3ed91388e598f466863eb97f9dfeb3635639ff24
Data de publicació: 15/Enero/2018
Segell de verificació:

Páginas

Reparació de la piscina municipal per subsanar pèrdues d'aigua

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “"REPARACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL PER SUBSANAR PÈRDUES D’AIGUA "
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 59abe36ace6057ab76fde994855fa1b98277f0e1
Data de publicació: 24/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2b58fd2cab9128f149d0f6461e547f34fded7758
Data de publicació: 24/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 8ee758ff076297cb57a03107d02840bb62f65ca2
Data de publicació: 24/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a3f97cee4615b0122a7770fa2d8568ff20d6bac8
Data de publicació: 24/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ab82eca8e9e5f932bb08543b8d0e3ee0998480bd
Data de publicació: 24/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 6c17da5289c29ea81bc78137b276d04bf923e4c3
Data de publicació: 03/Marzo/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: a88af779984dbc60d37f2fb7a6308f4d6ae858a7
Data de publicació: 30/Mayo/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 16f890104d2ac4ff1c24500ef3c55662c4288f28
Data de publicació: 30/Mayo/2017
Segell de verificació:

Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Camp de Fútbol Municipal

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE D’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL"
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 0b94b181583f5ddffd2f858fe341d0bfa87ba007
Data de publicació: 27/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 92669c18a0d36298d4ec828ff6d8aff8c1abe8b8
Data de publicació: 16/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ba0dea1e02369281d252388c9e7b9d86bfda7a2a
Data de publicació: 16/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 1e0fe4ec7ee5e94cd4132e9ae9ee85979cd1df17
Data de publicació: 16/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 22b3eb4b5853927a3a9062b0bc5b561f20307dbf
Data de publicació: 03/Marzo/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: d9e20c8618c317e7e2e8f0ce392c91b0438723ce
Data de publicació: 14/Marzo/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: b0e33cec859f43ece3f925a15f17b2640ea8449a
Data de publicació: 30/Mayo/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 27385cde257b5d99061a65517874263f416e7161
Data de publicació: 30/Mayo/2017
Segell de verificació:

Millora de l'eficiència energètica de l'instal·lació d'enllumenat del Cementiri Municipal

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL"
 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 9cfcc3ec86f3371d6993d0ac535f20fa7ae2b30c
Data de publicació: 19/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: ca7bc9af640edaa049fd78a85285e82d02b60613
Data de publicació: 19/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 2a00c95275e8566ee6568945655f2490d80d9bd6
Data de publicació: 19/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 62f64363fd48965314160497c7041bf3a500e567
Data de publicació: 27/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c7b901b56acbf9dbc269c5269ebdd1cc8b22e61
Data de publicació: 27/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 44fdf3c6a17ea910e5eb5e267ce9c50ef082b3ce
Data de publicació: 02/Marzo/2017
Segell de verificació:

Canvi de gespa, adequació de drenatges i sistema de regadiu del camp de fútbol Es Molí Nou

Anunci de licitació de l’expedient de contractació a les obres de “CANVI DE GESPA, ADEQUACIÓ DE DRENATGES I SISTEMA DE REGADIU DEL CAMP DE FUTBOL “ES MOLÍ NOU”

A continuació trobareu tota la informació sobre l'anunci de licitació.

Termini: Vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Si el darrer dia és dissabte, el termini acabarà el primer dia hàbil següent. Termini de manteniment de les ofertes: tres mesos

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 4e9d6bdc58f5fca1b764486339d91c46c2165c4a
Data de publicació: 14/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 520cddf155111f9dfff601aef67bcdffa78072fe
Data de publicació: 14/Febrero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 06f72eec944f7ab6bb371f6fb2ce21a76125d6d3
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 12314968dbb541bbd649b692496b019e1ec42abd
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: dba2436f5f5e419248fdc829831c19e485c72a01
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 53acff7fc7017a559a726e3a183d8416e5645933
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 26e8e89be65084af408c4fb217de7f5c2e1ee1dd
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c5757356a47c6a10b1a889f09d84c5b525015917
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c3c1e3b35a447370951f420ec506dbb7c6f17b3
Data de publicació: 12/Enero/2017
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 0943458be961f97065377880eab102f89a5b3000
Data de publicació: 06/Febrero/2017
Segell de verificació:

Páginas

PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE D’OBRES “PAVIMENTACIÓ CAMI, RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS, ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMBRA ARBRES DEL CAMÍ DEL CEMENTERI DEL TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA DE BONANY

Aprovat per resolució de Batlia de dia 14 d’octubre de 2015

CONTRACTE D’OBRES
Procediment d’adjudicació: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Tramitació: ORDINÀRIA
Mesa de Contractació: NO
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO  

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: afcedb1cff5201666f88f80d9efda31fe70b1211
Data de publicació: 16/Octubre/2015
Segell de verificació:

Reforma i adequació de l'escoleta municipal infantil cucarells de primer cicle

Data límit de presentació: les proposicions se presentaran a les oficines municipals fins dia 12 de novembre de 2008, a les 14 hores.

Pressupost licitació: 496.714,83 (IVA exclòs) € - Plurianual -

Tramitació: urgent

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 8 d'agost de 2008

 

 

 

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: f53a5b1c1ddd385eb8574ca7e0d2cce7677e2cc9
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 3bfeade21da5397eeb3615e5f1d5530639563000
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9c620c6ba7cf55d5df26cba8be887d1c7cfa1702
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:

Reforma del Col·legi públic "Es Cremat"

Data límit presentació: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9'00 a 14'00 hores, durant els 26 (VINT-I-SIS) dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el BOIB. Termini: 23 D'ABRIL DE 2009.

Pressupost licitació: 2.416.282,16 (IVA exclòs)

Tramitació: ordinària

Òrgan de contractació: ajuntament de Vilafranca

Data aprovació expedient: 10 de març de 2009

Termini d'execució: 14 mesos

Aprovació expedient: 10 de març 2009

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: ffb0cd9ff0763f354a41db8236ed89bf2cdb3417
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 5ab740fdc4f0889d3a925f198f4a5e3403fccb2e
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: c3ffdc51182c162fdd06b2283632ce3c849c3c4d
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 43bc21413a24a192603ab1a936087379c08cc61b
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e66cdedb8ac85799fb55f9199cd99a290083a811
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 7160a2e7eb6faf34831c77134e5c6e4eee160a06
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: 9f5d16e7fa227a73c1486675111d7489cb2fec7d
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Emprenta digital SHA1: e11f695fed6958b6d4546a3ffc9ba324391b19b5
Data de publicació: 19/Junio/2015
Segell de verificació:
Suscribirse a RSS - Obres